Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie dofinansowania w 2023 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie

Załączniki

Treść aktu