Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektu nr FEWM.06.02-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działania 6.2 Edukacja przedszkolna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załączniki

Treść aktu

Załączniki