Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie upoważnienia Pani Doroty Kopeć – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do wydawania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyspozycji dotyczących zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu