Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 24 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Załączniki

Treść aktu

Załączniki