Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Odczaruj Raka - Olsztyn” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha w Warszawie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Treść aktu