Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. naboru wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Treść aktu

Załączniki