Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 19/229/22/VI z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie akceptacji zadań przewidzianych w projekcie planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w wysokości 6 875 000,00 zł w 2023 r. na zadania realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Załączniki

Treść aktu