Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XIX/343/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel

Załączniki

Treść aktu