Wersja obowiązująca z dnia

Akceptacja zadania przewidzianego w projekcie planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków w wysokości 6 250 000,00 zł w 2010 roku dot. zakupu pojazdu kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie Umowy Ramowej Nr ZP.333-45/2008 w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich z dnia 14 listopada 2008 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Przeznacza się kwotę 6 250 000,00 zł na następujące zadanie:
    1. zakup w 2010 r. dwuczłonowego pojazdu szynowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie Umowy Ramowej Nr ZP.333-45/2008 w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich z dnia 14 listopada 2008 r. Środki w wysokości 6 250 000,00 zł stanowią część wartości dwuczłonowego autobusu szynowego.

Załączniki

Załączniki