Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida

Załączniki

Treść aktu