Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Szeroki Bór

Załączniki

Treść aktu