Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej do zatwierdzania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli

Załączniki

Treść aktu