Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

Załączniki