Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037

Załączniki

Treść aktu