Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Janem Citko, zatrudnionym na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu