Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Spółce Energa – Operator S.A., Oddział w Olsztynie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Pieniężno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/1

Załączniki

Treść aktu