Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie oceny wniosku o realizację zadania publicznego, dotyczącego Zakupu edukacyjnych zestawów do edycji genów wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie doświadczeń w celu organizacji zajęć z zakresu biologii syntetycznej, złożonego przez Stowarzyszenie Iławski Instytut Idei w trybie art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Treść aktu