Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem łatwiej pomagać”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez „Bank Żywności w Elblągu” w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Treść aktu