Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Morągu przy ul. Zawiszy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/1 w obrębie nr 2 m. Morąg o powierzchni 0,0556 ha

Załączniki

Treść aktu