Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Warmińsko – Mazurskiemu Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy Panu Romanowi Formela prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FORMEL Roman Formela do dnia 31.12.2022 r.

Załączniki

Treść aktu