Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską

Załączniki

Treść aktu

Załączniki