Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu