Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu

Załączniki

Treść aktu