Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. byłemu dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

Załączniki

Treść aktu