Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. byłemu dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu