Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu