Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Załączniki

Treść aktu