Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Załączniki

Treść aktu