Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Pandemie i zarazy w dziejach Warmii i Mazur” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Treść aktu

Załączniki