Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Mechanizmu współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie dla województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść aktu

Załączniki