Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, na przedłużenie umów najmu pomieszczeń w budynku magazynowym i warsztatowy obecnym najemcom na okres kolejnych 3 lat

Załączniki

Treść aktu