Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do prac w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki

Treść aktu