Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść aktu