Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

  • uchwała Oś 10
    format: pdf, rozmiar: 693.69 KB, data dodania:

Załączniki

  • wykaz zmian Oś 10
    format: pdf, rozmiar: 808.96 KB, data dodania:
  • SzOOP Oś 10
    format: pdf, rozmiar: 3.56 MB, data dodania: