Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą Usługa Tłumacza Języka Migowego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób Głuchych i słabosłyszących będącego przedmiotem oferty złożonej przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Treść aktu