Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu