Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu