Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Polsko-Francuskiego Cótes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu