Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu