Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu