Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu