Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu