Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie za 2021 rok

Załączniki

Treść aktu