Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 45/506/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” oraz powołania Kapituły Konkursu

Załączniki

Treść aktu