Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki