Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi nr 1268N Lewałd Wielki – droga nr 1255N o długości 3102 m, drogi nr 1256N Dębień ‐ Rumian ‐ Lewałd Wielki o długości 430 m, odcinka drogi 1224N Rumienica – Lewałd Wielki – droga nr 1255N (Dąbrówno) o długości 6640 m i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Załączniki

Treść aktu