Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

Załączniki

Treść aktu