Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku”

Załączniki

Treść aktu

Załączniki