Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+”

Załączniki

Treść aktu

Załączniki