Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piecki na lata 2013-2028 – aktualizacja 2022r”

Załączniki

Treść aktu